Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Een jaarrekening verschaft inzicht in de financiële positie van een onderneming en wordt gebruikt om (financiële) verantwoording af te leggen aan belanghebbenden zoals bijvoorbeeld aandeelhouders, investeerders, banken, werknemers en de Belastingdienst. De Nederlandse wet- en regelgeving eist dat op basis van de jaarrekening een verantwoord oordeel over een onderneming moet kunnen worden gevormd.

GESPREK

Wanneer wij na het afsluiten van het boekjaar de concept jaarrekening hebben gemaakt, spreken wij graag af met onze klanten om deze te bespreken. Het is bij uitstek een geschikt moment om aan de hand van de opgemaakte cijfers samen een analyse te maken. Belangrijke vragen kunnen worden besproken zoals: Hoe gaat het met uw onderneming? Zijn er kansen en/of bedreigingen? Worden de risico’s goed beheerst? Wat zijn de marktontwikkelingen en in hoeverre hebben deze invloed op uw onderneming?

Hoe gaan wij aan de slag met uw jaarrekeningen

Wanneer u besluit dat Beexaa uw jaarrekeningen mag verzorgen willen wij u eerst goed leren kennen met een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek zullen ook uw behoeftes inventariseren. Dit doen wij om zo goed mogelijk met elkaar te kunnen samenwerken en op uw wensen in te kunnen spelen. Vervolgens bespreken we hoe wij samen met u de samenwerking gaan inrichten, zodat alles voor beide partijen duidelijk is en er geen kostbare tijd verloren gaat tijdens de samenwerking.

Nadat we samen alles op een rijtje hebben gezet zullen wij aan de slag gaan en uw ontzorgen. Na een afgesproken periode gaan we samen met u de stand van zaken bespreken en onze bevindingen.

5/5

BEDRIJVEN waarvoor wij OOK Jaarrekeningen verzorgen

Wij hebben een aantal klanten gevraagd een recensie te schrijven over onze dienstverlening en wij zijn trots op het resultaat! Lees hieronder de reviews.

maak een afspraak voor een adviesgesprek

Wij hebben graag persoonlijk contact met onze klanten. Onder het genot van een lekker kopje koffie is er meer tijd en aandacht voor elkaar. Klik op de button om een vrijblijvende afspraak te maken.