DISCLAIMER

Doel en gebruik website 

Deze website is bedoeld om u kennis te laten maken met Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV. Door middel van deze website wordt u in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV en haar activiteiten. 

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV niet toegestaan de inhoud van deze site of van (onderdelen) van daarop beschikbare publicaties te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook. 

Rechten op website 

De rechten op deze website en op alle informatie waarvan u via deze site kennis kunt nemen berusten bij Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV. 

Inhoud website 

Wij hebben de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie. 

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter, is informatief van aard en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat deze niet kan worden gezien als een advies en Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. 

Werking website 

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze website vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hier geheel vrij van is. Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur. 

Deze website bevat hyperlinks naar andere internetsites die Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV niet inricht of onderhoudt. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring van door Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV. Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV zijn niet verantwoordelijk en evenmin aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link naar deze site is opgenomen. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV uitgesloten. 

maak een afspraak voor een adviesgesprek

Wij hebben graag persoonlijk contact met onze klanten. Onder het genot van een lekker kopje koffie is er doorgaans wat meer tijd en aandacht voor elkaar.  Klik op de button om een vrijblijvende afspraak te maken.