Subsidies

Wie wil er nou geen subsidie? Subsidies worden verstrekt aan bijzondere en vernieuwende initiatieven. Subsidies ondersteunen bij investeringen in bedrijfsmiddelen, onderzoeken naar innovaties, samenwerkingen en export mogelijkheden. Er zijn zowel contante subsidies als fiscale stimuleringsregelingen die de belastingdruk verlagen. Met subsidies dient u er rekening mee te houden dat VOOR de investering veel mogelijkheden zijn, welke er achteraf niet meer zijn. Aanvragen moeten veelal voordat een project begint ingediend zijn.

Beex Advies & Administratie heeft kennis en ervaring met de volgende subsidies:

Provinciale subsidies
Rijkssubsidies
Europese subsidies
SDE
Mia/Vamil
Eia
WBSO
Betalingsrechten
Enz.

Vul hier onder uw telefoonnummer in en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.