Mestwetgeving

De mestwetgeving is dermate ingewikkeld en complex geworden. Daarnaast zijn de risico’s die aan de mestboekhouding verbonden zijn, steeds groter geworden. Voorheen verzorgde de voerindustrie deze administratie nog veelal gratis. Vandaag de dag voeren veelal professionele adviseurs deze mestboekhouding uit.

Met de mestboekhouding moet een ondernemer zijn mest verantwoorden. Naast deze verplichting is er de mestverwerkingsplicht, grondgebondenheid en de fosfaatrechten. Eén klein foutje in de mestboekhouding, gaat al snel gepaard met grote boetes.

Beex Advies & Administratie kan u ondersteunen op de volgende vakgebieden:

Opstellen prognose voor de gebruiksnormen
Verzorging en uitleg van het bemestingsplan
Verzorging en uitleg van de kringloopwijzer
Verzorgen van de gecombineerd opgave
Verzorgen van de opgave van de mestvoorraad
Opstellen berekening in het kader van de mestverwerkingsplicht
Opstellen prognose voor de Wet Verantwoorde Groei Veehouderij
Opstellen prognose voor de gevolgen van de invoering van dierrechten in de melkveehouderij
Bezwaar en beroep mestboete

Vul hier onder uw telefoonnummer in en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.